Odpowiedzi

2009-12-08T20:15:55+01:00
ZDANIAMI ZŁOŻONYMI PODRZĘDNIE PODMIOTOWO - zdanie to zastępuje w zdaniu podmiot odpowiada na pytania kto i co?

ZDANIAMI ZŁOŻONYMI PODRZĘDNIE ORZECZNIKOWO - zdanie to zastępuje oirzecznik ( częśc orzeczenias imiennego) odpowiada na pytanie jaki jest?