1. Z podanych niżej przykładów ułóż poprawne 2 łańcuchy pokarmowe i podpisz w jednym z nich poszczególne ogniwa troficzne.

Liście ziemniaka, bażant, wilga, kuna, liście dęba, stonka, człowiek, larwa owada .

2. Wymień 4 czynniki wpływające na śmiertelność populacji

2

Odpowiedzi

2009-12-08T20:20:06+01:00
Zad 2)Na śmiertelność wpływają: osiąganie krytycznego punktu czynnika środowiska, choroba, starość, brak pokarmu.
2009-12-08T20:21:04+01:00
2) głód, epidemie, katastrofy, czynniki naturalne (śmierć), konkurencja :)