Które z wymienionych właściwości charakteryzują substancję stanowiącą ciało stałe, ciecz i gaz: niezmienny kształt, niezmienna objętość, powierzchnia swobodna, duża ściśliwość, kształt dowolnego naczynia, każda dostępna objętość?

2

Odpowiedzi

2009-12-08T20:23:23+01:00
Ciało stałe: niezmienny kształt, niezmienna objętość
Ciecz: kształt dowolnego naczynia
Gaz: powierzchnia swobodna, duża ściśliwość, każda dostępna objętość
2009-12-08T20:25:25+01:00
Ciało stałe: duża ściśliwość,

Gaz: powierzchnia swobodna, kształt dowolnego naczynia, każda dostępna objętość

Ciecz: niezmienna objętość, kształt dowolnego naczynia,