1. Oblicz ile moli zawartych jest w 14 g pierwiastkowej siarki.
2. Oblicz liczbę moli oraz liczbę cząsteczek zawartych w 8g KMnO4.
3.Oblicz masę w warunkach normalnych: 12 dm3 amoniaku.
4. 6,9978 *(razy) 10 do 24 cząsteczek matanu CH4.

1

Odpowiedzi

2009-12-08T20:38:14+01:00
1.1 mol ----- 32 g S
x mol ----- 14 g
x= 0,43 mola
tutaj wychodzi 0,4375 co po zaokrągleniu do 2 miejsca po przecinku daje 0,44

2.KMnO4
mKMnO4=39+55+4*16 = 158 g/mo
1 mol = 158 g/mol
x mol = 8g

x=8/158=0,05

1 mol = 6.02*10²³cz.
0.05 mola = x

x=0.05*6.02*10²³ = 0,301*10²³


3. ----

4. V = ?
N = 6,9978 x 10²⁴ cz CH4
n = n/na = 6,9978 x 10²⁴/ 6,02 x 10²³ = 11,62 mole

1 mol - 22,4 dm³
11,62 mole - x
x = 11,62 - 22,4 /1 = 200,29 dm³
2 3 2