1.
a) Dlaczego duże ciężarówki mają wiele kół?
b) Dlaczego czołgi mają gąsienice?
c) Czy lokomotywa mogłaby jeździć po ziemi?
d) Dlaczego ostrzy się noże?
e) Dlaczego stosuje się naparstki?
f ) Dlaczego do chodzenia po lodzie stosuje się ''raki''-kolczaste nakładki na buty?
g) Dlaczego ludzie ratujący tonącego, pod którym załamał się lód, nie stają na lodzie, ale układają na nim deski lub drabiny i kładą się na nich?2.
Łoś ma masę 600kg, a dzik 200kg. Ślady łosia(wszystkich czterech nóg łącznie) mają powierzchnię 700cm², a ślady dzika 100cm².Które ze zwierząt:
a)naciska na podłoże większą siła?
b)wywiera większe ciśnienie na podłoże?
c)jest lepiej przystosowane do życia na terenach podmokłych?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T09:32:52+01:00
1.
b) aby poprawić zdolności pokonywania terenu
d) aby ułatwić krojenie - im bardziej zaostrzony, tym łatwiej pokonuje krojone powierzchnie
e) aby zabezpieczyć się przed ukłuciem igłą podczas wbijania jej w twardy materiał
f)aby zabezpieczyć obuwie przed ślizganiem się na lodzie, śniegu
g) ponieważ wtedy wywierają mniejsze ciśnienie na lód

2.
mł = 600kg - masa łosia
md = 200kg - masa dzika
Sł = 700cm² = 0,07 m² - pwierzchnia na którą naciska łoś
Sd = 100cm² = 0,01 m² - powierzchnia na którą naciska dzik
g = 10N/kg

a)
siła nacisku = ciężar ciała
Łoś naciska na podłoże większą siłą, ponieważ ma większą masę i w związku z tym także większy ciężar.

b)
p = F/ S = mg / S
pł = 600kg / 0,07m² = 8571,4 Pa = 85,7 hPa
pd = 200kg / 0,01m² = 20000 Pa = 200 hPa
Dzik wywiera większe ciśnienie.
15 2 15