1.Średnica koła roweru jest równa 6 dm. Ile pełnych obrotów wykona te koło na trasie 3 km? Przyjmij za π≈22/7
2.Z kwadratowego obrusa o boku 5m można wyciąć serwetkę w kształcie koła. Oblicz najmniejszą długość promienia koła

1

Odpowiedzi

2009-12-09T01:15:47+01:00
Zad.1]srednica =6dm=60cm,czyli r=30cm,,,,1 obrót =2πr=2ײ²/₇×30=¹³²⁰/₇cm,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3km=3000m=300000cm,czyli 300000cm:¹³²⁰/₇cm=300000×⁷/₁₃₂₀=1591,91 obrotów,,,,,odp.koło wykona 1591 pełnych obrotów, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, zad.2]promień koła wpisanego w kwadrat=½a,,,czyli najdłuższy promień może mieć ½ z 5m=2,5m