Odpowiedzi

2009-12-09T08:23:53+01:00
5)
v = 108 km/h = 0,03 km/s = 30 m/s
d = 60 cm - średnica koła

f = 1 / T
r = d/2

v = s/t => t = s/v = 2 * Pi * r / v = (2 * Pi * d/2 ) / v = Pi * d / v =
= 3,14 * 60 cm / 30 m/s =~ 3,14 * 60 cm / 30 * 100 cm / s
= 0,0628 s

f = 1 / 0,0628 s = 15.92 1/s =~ 16 razy na sekundę.
odp.c
6)
2xπ/33≈0.18
odp. d
7)
1rad=180⁰/π≈57.29⁰
odp.b
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T08:39:33+01:00
5) odp.c
2r = 60 cm = 0,6 m
r = 0,3 m
v = 108 km/h = 108 * 1000m / 3600s = 30 m/s

f = 1 / T
v = s/t
T = s/v
s = 2 * π * r
t = 2 * π * r / v =
T = 2 * 3,14 * 0,3m : 30 m/s = 0,0628 s

f = 1 / 0,0628 s = 15.92 1/s ≈ 16 razy na sekundę.

6) odp. d
f = 33 razy/min = 33/60 razy na sekundę
T = 1 / f
T = 1: 33/60 = 60/33 ≈0,18s

7) odp.b
1rad = 180°/π
π rad = π *180°/π = 180°
2009-12-09T10:48:06+01:00
1.
V = 108 km/h = 30 m/s
r = 30 cm = 0,3 m
O = 2πr = 2*3,14*0,3 = 1,884 m
30/1,884 = 15,9
odp C

2.
t = 60s
n = 33
T=t/n=60/33=1,82 s
odp.B

3.
π = 180⁰
odp. D