Witam.Mam do rozwiązania takie zadania:
1.Przedstaw mechanizm powstawania wiązania kowalencyjnego w cząsteczkach:
a)HCL,
b)SO2,
c)Cl2,
d)H2,
2.Na podstawie układu okresowego pierwiastków wskaż liczbę atomową,masową,elektronów,protonów,
elektronów walencyjnych,powłok elektronowych
a)magnez,
b)manganian,
c)chrom,
d)fluor,

Będę wdzięczny za rozwiązanie tych zadań i napisanie jak to się robi szczególnie w 2 jak szukać tych elektronów,powłok itd...
Dziękuje i czekam:)

1

Odpowiedzi

2009-12-08T22:22:08+01:00
1) wiązanie kowalencyjne tworzy się miedzy atomami o takiej samej lub zbliżonej elektroujemności i polega na uwspolnieniu jednej dwóch trzech lub czterech par elektronów
^^
HCl H (*^)Cl ^^ jedna para elektronów
^^


^^ * ^^
SO₂ ^ O (^^**) S( * * ^^ ) O ^ cztery pary elektronów
^^ ** ^^^^ **
Cl₂ ^^Cl (^*) Cl ** jedna para elektronów
^^ **


H₂ H (^*) H jedna para elektronów


2) Znając położenie pierwiastka w układzie okresowym możemy opisać budowę jego atomu
nr. kolejny pierwiastka w układzie okresowym oznacza liczbie protonów w jadrze i elektronów na powłokach elektronowych

nr. okresu (kolumny poziome) w którym leży pierwiastek jest równy liczbie powłok elektronowych w jego atomie

nr. grupy w której się znajduje (kolumny pionowe) pierwiastek określa liczbę elektronów na ostatniej powłoce czyli elektronów walencyjnych ale dotyczy to tylko grup głównych bo pierwiastki z grup pobocznych maja 1 lub częściej 2 elektrony walencyjne
Magnez Mg
-liczba atomowa - 12
- masa atomowa - 24
-liczba protonow i elektronow (zawsze jest taka sama ) - 12
- liczba powłok elektronowcyh - 3
- liczba elektronow walencyjnych -2

Mangan Mn
-liczba atomowa - 25
- masa atomowa - 55
-liczba protonow i elektronow (zawsze jest taka sama ) - 25
- liczba powłok elektronowcyh - 4
- liczba elektronow walencyjnych -2

Chrom Cr
-liczba atomowa - 24
- masa atomowa - 52
-liczba protonow i elektronow (zawsze jest taka sama ) - 24
- liczba powłok elektronowcyh - 4
- liczba elektronow walencyjnych -2

Fluor F
-liczba atomowa - 9
- masa atomowa - 19
-liczba protonów i elektronów (zawsze jest taka sama ) -9
- liczba powłok elektronowych -2
- liczba elektronów walencyjnych -8