Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T20:47:51+01:00
Ustroje te różnią się definicjami:
Ustrój autorytarny – władzę sprawuje mniejszość, bez zgody i kontroli innych. Polityczne prawa obywateli są mocno ograniczone, ale nie decyduje ona o ich prywatnych sprawach.
Ustrój totalitarny – władzę sprawuje jedna partia, obowiązuje narzucona wszystkim obywatelom ideologia. Władza szczegółowo kontroluje całe życie człowieka. (W historii znane są dwa rodzaje totalitaryzmu: faszyzm i komunizm.)

Ja jednak dostrzegam w interesujących Ciebie przykładach podobieństwo.
Nędza, szczególnie wsi polskiej i brak realnego, i sprawiedliwego społecznie, programu wyjścia z tej nędzy oraz widzenie ratunku dla "wybranego narodu" przed nędzą przez "program rozwoju gospodarczego III Rzeszy" oparty na rabunku poszczególnych klas społecznych (oraz nadzieja na rabunek podbitych krajów).
A ściślej, widział to jeden z najwybitniejszych działaczy ruchu ludowego okresu międzywojennego Ksiądz Józef Panaś (1887-1940), były kapelana II Brygady Legionów Polskich, który jeździł po wsiach organizując wiece Stronnictwa Ludowego.
„Jedynym jego bagażem podróżnym była skórzana teczka, w niej przybory do golenia, ręcznik, brewiarz, oraz dwie inne książeczki: Rocznik Statystyczny i Mein Kampf Hitlera. Suche cyfry Rocznika pozwalały mu ilustrować sytuację wewnętrzną kraju, nędzę wsi polskiej i chłopów – (cyframi spożycia cukru, mięsa, tłuszczów, cenami towarów przemysłowych i produktów rolniczych, nożyce cen) itp. Mein Kampf był dla ks. P. znakomitą ilustracją zagrożenia Polski ze strony hitlerowskich Niemiec i niebezpieczeństw, które ignorowała polityka Becka. Te dwie książeczki zawierały cały materiał do jego przemówień na wiecach i zgromadzeniach politycznych SL i chroniły go (cytaty z tych książek) przed represjami ze strony policji i prokuratury (kodeks karny groził konsekwencjami za „rozszerzanie fałszywych wiadomości, mogących wywołać niepokój publiczny”). Cyfry krzyczące swoją wymową – z Rocznika Statystycznego i cytaty z Mein Kampf nie mogły uchodzić za „fałszywe wiadomości”, nawet w oczach najbardziej zaciętego zwolennika reżymu sanacyjnego” [Tadeusz Nawrocki, Ksiądz Pułkownik Józef Panaś (1887-1940). [w:] „Zeszyty Odrzykońskie”. Zeszyt 8. Stowarzyszenie Odrzykoniaków, Odrzykoń 2001, s. 67.].
3 4 3
2009-12-08T20:49:34+01:00
W ustroju autorytarnym w odróżnieniu do totalitarnego mogła istnieć wolna prasa, parlament, a często nawet oficjalna opozycja.
2 4 2