Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T11:21:17+01:00
"Listy z podróży" cykl utworów Henryka Sienkiewicza, obejmują­cy relacje z podróży po Ameryce (od lutego 1876 do grudnia 1877), ogłaszany w „Gazecie Polskiej" w latach 1876-78 pod pseudonimem Litwos, wydany w tomie 2 "Pism" w Warszawie w 1880. Wydany łącznie ze zbliżonymi gatunkowo szkicami o tematyce amerykańskiej (z okresu tejże podró­ży), jak "Listy Litwosa" z „Kuriera Codziennego" w 1877, "Chińczycy w Kalifornii" z „Gazety Handlowej" z 1878 i inne. Pisane żywo, w tonie bardzo osobistym, gawędziarsko-humorystycznym, wprowadzają w stosunki i obyczaje życia w Stanach Zjednoczonych, zawierają opisy tamtejszej przyrody, zwłaszcza Niagary, gór Santa Ana i pustyni Mohave w Kalifornii oraz m.in. relacje z wypra­wy na bawoły w stanie Wyoming. Bogactwo szczegółów obyczajowych, dotyczących m.in. ówczesnej Polonii amerykańskiej, informacje o pierwszych występach na scenie kalifornijskiej Heleny Modrzeje­wskiej, znakomite opowieści o przygodach myśliwskich, ujęte w formę znaną dzisiaj z westernów, stanowią o wartości dokumentalnej i artystycznej. "Listy z podrózy" wydane w Stanach Zjednoczonych w wyborze i przekładzie Ch. Morleya ("The Portrait of America" 1959) spotkały się z pozytywną oceną krytyki zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Anglii. Ponadto "Listy z podróży" zostały przełożone na języki: czeski, francuski, łotewski, niemiecki, rosyjski, serbsko-chorwacki, włoski. Do gatunku „listu z podróży" wracał Sienkiewicz parokrotnie w późniejszej twórczości, ogłaszając m. in. szkice z Wenecji, Rzymu, Paryża, Hiszpanii, Grecji, relacje z odbytej z Z. Glogerem wyprawy do Puszczy Białowieskiej w 1892 i najobszerniejszy, nie ukończony cykl "Listów z Afryki" („Słowo" 1891-92, wydany osobno w 1893).
(źródło: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. Komitet redakcyjny pod przewodnictwem Juliana Krzyżanowskiego, od 1976 Czesława Hernasa. Warszawa 1984. Autor hasła: Julian Krzyżanowski)