Odpowiedzi

2009-12-08T20:53:57+01:00
W = F*s = 3000kg* 10 m/s2 * 1.8m = 54000 J
P=W/t = 54kJ/6h = 9 kJ/h
2009-12-08T20:55:20+01:00
Dane:
h = 1,8m = s
m = 3t = 3000kg
t = 6h = 21 600s

Szukane:
P=?

P = W/t

W = F*s

F = m*a
a = g
g (stała grawitacji dla Ziemi) = ok.9,81m/s² = ok. 10m/s²
F = 3000kg*10m/s² = 30 000kgm/s² = 30 000N

W = F*s
W = 30 000kgm/s² * 1,8m = 54 000kgm²/s² = 54 000J

P = W/t
P = 54 000kgm²/s² / 21 600s = 2,5kgm²/s³ = 2,5W
Średnia moc tego robotnika wynosi 2,5 Wat.
2009-12-08T20:59:01+01:00
W=F*s
3 t=3000 kg
F=m*g
F=3000kg*10N/kg
F=30000N
W=30000N*1,8m
W=54000J
P=W/t
6h=216000s
P=54000J/216000s
P=0,25 W