Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T21:07:56+01:00
W cieczach: Zjawisko objętościowej rozszerzalności temp. cieczy znalazło praktyczne zastosowanie w termometrach cieczowych. (rtęć w termometrze zmienia swoją objętość pod wpływem temperatury)
W gazach: Zjawisko rozszerzalności cieplnej gazu można wykorzystać naprawiając w prosty sposób zgniecioną piłeczkę pingpongową. Powietrze wewnątrz ogrzanej piłeczki rozszerza się i nadaje jej właściwy, kulisty kształt, przekonać się o tym możemy wrzucając do naczynia z gorącą wodą zgniecioną, (ale nie dziurawą) piłeczkę pingpongową. Piłeczka, która została zanurzona w pojemniku z gorącą wodą, odzyskuje kulisty kształt.
W ciałach stałych:
-budując drogę z betonowych nawierzchni, zostawia się szczeliny, aby w upalne dni beton miał gdzie się rozszerzać,
-napowietrzne przewody telefoniczne zawiesza się luźno, aby nie uległ skurczeniu w mroźne dni, podczas lata wiszą luźno. W porównaniu z latem, zimą druty telegraficzne są mocno naprężone, gdyby ich długość była nieodpowiednia mogłyby ulec rozerwaniu,
-szyny kolejowe i tramwajowe łączy się za sobą zostawiając pomiędzy kolejnymi odcinkami szyn tzw. przerwy dylatacyjne. Gdyby nie one, podczas lata szyny mogłyby ulec wygięciu powodując katastrofę. Podczas lata szczeliny pomiędzy szynami są mało widoczne, zaś zimą są one bardzo dobrze zauważalne.