Poprosze angielskie odpowiedzi na te pytania w miarę szybko.

1. What comes to your mind when you hear the word tourism?
2. How important is tourism in your cuntry? why?
3. Would you like to work in tourism? why?
4. What are you the good and bad things about tourism?
5. What do you think of the idea of space tourism?
6. How does tourism change lives?
7. What is eco-tourism? Do you think it's a good idea?
8. Do you think tourism helps people in the world understand each other?
9. Is tourism something that only rich people take part in? Why?
10. Do you think tourism is bad for the planet? why?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T21:10:44+01:00
1. Co przychodzi ci do głowy, kiedy słyszysz słowo turystyki?
2. Jak ważny jest turystyka w Cuntry? dlaczego?
3. Chcesz pracować w turystyce? dlaczego?
4. Co jest dla Ciebie dobre i złe rzeczy o turystyce?
5. Co sądzisz o idei turystyki kosmicznej?
6. Jak zmienić życie turystyki?
7. Co to jest eko-turystyki? Czy uważasz, że to dobry pomysł?
8. Czy uważasz, turystyka pomaga ludziom na całym świecie rozumieją się nawzajem?
9. Czy coś turystyki, że tylko bogaci ludzie uczestniczą w? Dlaczego?
10. Czy myślisz, że turystyka jest złe dla naszej planety? dlaczego?

Masz tu na polski przetłumacznoe myślę że alej dasz rade ;]