Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T21:02:51+01:00
* stopy aluminium
o duraluminium
o magnal
o silumin
o aeral

* stopy magnezu
* stopy miedzi
o brąz
o fosfobrąz
o miedzionikiel
o miedź stopowa
o mosiądz
o spiż
o tombak
* stopy niklu
o monel
o cekasy
o inwar
o konstantan
o nikielina
o hipernik
o nowe srebro (alpaka, argentan)
o alni
o chromonikielina
o manganin
o melchior
o miedzionikiel
o mosiądze
o stop K-42-B
* stopy ołowiu
* stopy rtęci
o amalgamat
* stopy żelaza z węglem
o stal
o staliwo
o żeliwo
Stopy uzyskuje się przez stopienie składników, a następnie schłodzenie. Stop najczęściej posiada odmienne właściwości od jego elementów składowych, w niektórych przypadkach nawet niewielkie dodatki wpływają znacznie na właściwości stopu.


Podział stopów ze względu na zastosowanie

* stop Devardy
* stop drukarski
* stopy łożyskowe
* stopy niskotopliwe
o stop Lichtenberga
o stop Lipowitza
o stop Newtona
o stop Rosego
o stop Wooda
* stopy odlewnicze
* stopy czcionkowe
* stop lutowniczy1 5 1