Odpowiedzi

2009-12-08T21:54:41+01:00
Utwór jest arcydziełem swojego gatunku-średniowiecznych chansons de geste- pieśń o czynach (bohaterskich), powstających już przed w. XI i tworzonych przez tzw truwerów. Do czasów obecnych dochowało się ok 100 takich poematów narodowych i bohaterskich. Na uwagę zasługuje typ i środki epiciej narracji oraz ukształtowany w Pieśni ideał osobowy , parentyczny wizerunek dzielnego rycerza typowy dla zachodniej kultury, nie upowszechniany jednak w literaturze staropolskiej,która nie przyswoiła sobie takiego rycerskiego etosu (etos, z greki to zwyczaj)
2 5 2