Odpowiedzi

2009-12-08T21:09:34+01:00
X₁ = 2√3
x₂ = - √3

Korzystam z postaci iloczynowej równania kwadratowego

f(x) = ax² + bx + c = a (x -x₁)(x -x₂)

f(x) = a( x -2√3) ( x + √3)
f ( x) = a ( x² +x√3 -2x√3 - 2√3*√3)
f (x) = a ( x² - x√3 - 2*3)

np. a =1
f(x) = 1 (x² -x√3 - 6)
f(x) = x² -x√3 - 6
3 4 3