Odpowiedzi

2009-12-08T21:20:23+01:00
1. Glony nie stanowią grupy systematycznej lecz ekologiczną:
-żyją wyłącznie w wodzie (w wodach słodkich, słonych, w kałużach), jeśli na lądzie jak jednokomórkowy pierwotek - to w miejscach wilgotnych ( na wilgotnej korze drzew, płotach, murach -w formie zielonego nalotu), także na śniegu.
- inną cechą łączącą te organizmy to samożywność (w drodze fotosyntezy).
-ich ciało jest jednokomórkowe lub wielokomórkowe plechowate ale nigdy nie wykształciły rzeczywistych tkanek i organów. ( rośliny zielone mają ciało wielokomórkowe podzielone na organy - korzeń, łodyga, liść, u wielu - kwiat, później owoc; organy zbudowane są z tkanek - ze względu na taką organizację ciała nazywamy je organowcami).


2.Znaczenie glonów
- są producentami w wodnych łańcuchach pokarmowych, produkują materię organiczną będącą pokarmem dla wodnych zwierząt roślinożernych,
- wzbogacają zbiorniki wodne w tlen wykorzystywany przez zwierzęta do oddychania ( tlen jest ubocznym produktem fotosyntezy) a także bakterie tlenowe, które rozkładają martwą materię organiczną ( tym samym mają udział w samooczyszczaniu się wód)

należy pamiętać, że bakterie, które rozkładają szczątki do końca to bakterie tlenowe, natomiast jeśli w zbiorniku wodnym zabraknie tlenu ( tzw. pustynia tlenowa albo przyducha ) giną bakterie tlenowe a swoją działalność rozpoczynają bakterie beztlenowe, które też rozkładają szczątki ale ?nie do końca? - wytwarzają substancje uboczne, niekorzystne dla życia organizmów - metan, siarkowodór

- glony żyjące w glebach obumierając wzbogacają je w próchnicę,
- żyją w symbiozie z grzybami tworząc porosty,
- pancerzyki (są to ściany z krzemionką!) obumierających okrzemek biorą udział w procesach skałotwórczych - tworzą złoża ziemi okrzemkowej
- są wykorzystywane jako pokarm w gospodarce rybnej,
- są pokarmem dla ludzi ( chlorella, listownica)
-są źródłem witamin a także jodu ( morszczyn wchodzi w skład ziół i preparatów jako źródło jodu) - jod jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania tarczycy!
- z krasnorostów produkuje się substancję żelującą agar-agar używaną w przemyśle spożywczym oraz w laboratoriach jako podłoże dla hodowli bakterii

Nadmierny i niepożądany rozwój glonów to zakwity wód - spowodowane tzw. eutrofizacją tzn. nadmiernym przenawożeniem wód ( jeśli do wód dostają się ścieki np. z pól, gospodarstw wiejskich ( bogate w nawozy).
Glony przypowierzchniowe zasłaniają światło glonom niżej położonym i te obumierają - rozpoczyna się łańcuch następstw: gnicie glonów - procesy rozkładu - bakterie rozkładające martwe ciała zużytkowują tlen - brak tlenu dla zwierząt wodnych ( tym bardziej, że glony z niższych partii wód już tlenu nie produkują, bo obumierają) - wymieranie zwierząt - dalszy proces gnicia ale wykonaniu bakterii beztlenowych - powstawanie niekorzystnych związków jak metan itp.

3. Rozmieszczenie glonów w wodzie :
obrastają one skały i kamienie .Ciasno przylegają do podłoża przeciwdziałając w ten sposób spłukiwaniu przez wodę.
Ilość nasłonecznienia ma wpływ na rozmieszczenie glonów.Zielenice leżą na małej głębokości tam gdzie dociera najwięcej światła, dalej są brunatnice i położone najgłębiej krasnorosty.W morzach i oceanach obserwujemy charakterystyczne pionowe rozmieszczenie glonów, co jest dowodem na możliwość wykorzystywania różnych długości fal świetlnych przez poszczególne gatunki posiadające odpowiednie barwniki.
41 4 41