Wykonaj mnożenie i zredaguj wyrazy podobne.

a) n<do potegi drugiej>(n-1)(n<do potegi drugiej> +1)

b)n<do potegi drugiej>(n+1)(n<do potegi drugiej> -1)

c) (a-b)(a<do potegi drugiej> +ab +b<do potegi drugiej>)

d) (x<do potegi drugiej> + x +1)(x<do potegi drugiej> -x+1)

2

Odpowiedzi

2009-12-08T21:27:32+01:00
A) n² *(n³+n-n²-1)=n⁵+n³-n⁴-n²=n²
b) n²*(n³-n+n²-1)=n⁵-n²+n⁴-n²=n⁵
c) (a-b)*(a²-ab+b²)=a³-a²b+ab²-a²b-ab²-b³=a³-2a²b-b³
d) x⁴-x³+x²+x³-x²+x+x²-x+1=x⁶+1
2009-12-08T21:31:48+01:00

a) n<do potegi drugiej>(n-1)(n<do potegi drugiej> +1)
n²(n-1)(n²+1)
n²(N³+n-n²-1)
n⁵+n²-n⁰-n²
n⁵+n⁰

b)n<do potegi drugiej>(n+1)(n<do potegi drugiej> -1)
n²(n+1)(n²-1)
n²(N³+n-n²-1)
n⁵+n²-n⁰-n²
n⁵+n⁰

c) (a-b)(a<do potegi drugiej> +ab +b<do potegi drugiej>)
(a-b)(a²+ab+b²)
a³+a²b+ab²-ba²-ab²-b³
a³-b³

d) (x<do potegi drugiej> + x +1)(x<do potegi drugiej> -x+1)

(x²+x+1)(x²-x+1)
x⁴-x³+x²+x³-x²+x+x²-x+1
x⁴+1