1)Wskaz nieprawidłowe zdanie
a)masa czasteczkowa MgO wynosi 40u
b)masa czasteczkowa Fe wynosi 56u
C)masa atomowa Cu wynosi 64u
d)masa czasteczkowa O2 wynosi32u

3)Dane są nuklidy : I – 1840 Ar , II- 52121 Te, III - 50 120 Sn, IV- 3169Ga .
Najwięcej neutronów zawiera nuklid : A - II , B – I , C – III, D – IV.
2.Zapis K2L8M7 oznacza konfigurację elektronową :
A – Ar, B – Ca2+, C – Cl, D – odpowiedzi A, B, C są prawidłowe.
3.Cechą wiązania jonowego jest to ,że :
A.atomy wymieniają elektrony pomiędzy sobą,
B. wspólna para elektronowa pochodzi od jednego z atomów,
C. jeden z atomów oddaje elektrony drugiemu atomowi,
D. atomy uwspólniają swoje elektrony
4.Z którego tlenku można otrzymać kwas o wzorze : HXO4. A – Cl2O7, B – Cl2O5, C – Cl2O3, D-Cl2O
5.Jądro siarki o A=33 i Z=16 składa się z: A- 33nukleonów, B – 17 p i 16 e, C – 33p i 16 n, D– 16 p i 33 n
6.W opisanym cyklu przemian X+ O2 à X2O5 + H2O à HXO3 pierwiastkiem X jest :
A – S, B – N, C – Al., D – P.
10. Izotopy danego pierwiastka różnią się :
A- liczbą protonów, B – protonów i nukleonów,
C– liczbą elektronów, D – liczbą neutronów.
11. Który ze związków o podanych wzorach ma największą masę molową:
A – NO, B – CuO, C – HCl, D – H2S .
12. Atom pierwiastka o liczbie atomowej 12 ma konfigurację:
A- K1L10M1, B- K2L6M4, C – K4L8, D – K2L8M2
13.Wskaż prawidłowe dokończenie zdania: „ W ukł. okresowym w miarę wzrostu liczby atomowej...”
A.w grupach wzrasta charakter zasadowy tlenków pierwiastków,
B.w grupach maleje charakter zasadowy tlenków pierwiastków,
C.w okresach wzrasta charakter zasadowy tlenków pierwiastków,
D.w okresach maleje charakter zasadowy tlenków pierwiastków,
14.Ze wzrostem liczby atomowej w ukł. okresowym elektroujemność pierwiastków:
A.w grupach rośnie, a w okresach maleje,
B.w grupach maleje, a w okresach rośnie,
C.w grupach i w okresach maleje,
D.w grupach i w okresach rośnie ,
15.Atomy trzech pierwiastków mają następujące konfiguracje elektronowe:
I. K2 L8 M8 , II. K2 L8 M4 , III. K2 L8 M7
Który z nich wskazuje najwyższą wartościowość względem:
Wodoru tlenu
A. II I
B. III II
C. I III
D. II III
16.Atomy pewnych pierwiastków mają konfigurację elektronową :
X - K2 L8 M8N1 Y - K2 L8 M6
Sadzisz ,że w cząsteczce X2Y występuje wiązanie:
A. jonowe B. Kowalencyjne
C. kowalencyjne spolaryzowane, D. koordynacyjne

Pilnie potrzebuję rozwiazań,daje max punkty które mam,oczywiście dam naj:)dzieki OGROMNE z góry

1

Odpowiedzi

2012-09-17T13:32:12+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

 1) --- b)
 3) --- C – III
 2. --- C – Cl  
 3. --- C. jeden z atomów oddaje elektrony drugiemu atomowi,
 4. --- A – Cl2O7
 5. --- A- 33nukleonów 
 6. --- B – N
 10. --- D – liczbą neutronów.
 11. --- B – CuO
 12. --- D – K2L8M2 
 13. --- D.w okresach maleje charakter zasadowy tlenków pierwiastków,
 14. --- B.w grupach maleje, a w okresach rośnie,
 15. --- D. II III
 16. --- A. jonowe