Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T21:26:26+01:00
Lasy zajmują łącznie ok. 40 mln km², tj. ok. 30% zamieszkanych lądów. Stanowią największą naturalną formację roślinną. Największe obszary leśne występują w strefie klimatu umiarkowanego chłodnego (TAJGA), na półkuli północnej oraz w strefie klimatu równikowego (lasy równikowe).

TAJGA – zajmuje łącznie powierzchnię ok. 12 mln km². Jej skład gatunkowy jest mało urozmaicony, gdyż tworzą go głównie drzewa iglaste (świerki, jodły, sosny, modrzewie). Pozyskiwane drewno jest miękkie i stanowi surowiec do wyrobu tarcicy (desek), mebli, celulozy i papieru. Jest także stosowane w budownictwie i komunikacji.

Lasy w strefie równikowej – zajmują łącznie ok. 14 mln km². Ich skład gatunkowy jest bardzo bogaty, gdyż na jednym hektarze lasu może występować nawet ponad 300 różnych gatunków drzew. Bardzo to utrudnia racjonalne pozyskiwanie drewna, a wyrąb mechaniczny wymaga wycinania całych połaci lasu, z których chce się pozyskać tylko niektóre gatunki drzew. Szczególnie ważnym surowcem w tej dziedzinie jest pozyskiwanie tzw. drewna szlachetnego, z którego wyrabia się meble artystyczne, instrumenty muzyczne i galanterię drzewną.

Oprócz TAJGI i lasów równikowych mniejsze kompleksy leśne to:

- strefa lasów mieszanych i liściastych na południe od tajgi;

- w klimacie podzwrotnikowym (śródziemnomorskim) – jako wiecznie zielone lasy liściaste;

- w klimacie podrównikowym – jako lasy monsunowe lub rzadkie lasy świetliste i galeriowe w odrębie sawanny.

OD chwili pojawienia się rolnictwa obszary lasów na świecie i ich naturalne rozprzestrzenianie się ulega stałemu zmniejszaniu. Czynnikowi wyniszczenia lasów towarzyszy m.ini.:

- cywilizacja przemysłowa (drewno – jest nadal surowcem energetycznym);

- gwałtowny wzrost liczby ludności;

- rozwój rolnictwa (wycinanie lasów i tworzenie pastwisk i pól uprawnych);

- wzrost erozji gleb;

- szkodliwość przemysłu i zanieczyszczeń.

Lasy w Polsce – zajmują ok. 88 tyś. km², co daje ok. 28,1% powierzchni kraju. Podobnie jak w innych obszarach świata zachowały się one na terenach najmniej atrakcyjnych dla osadnictwa i innych form użytkowania terenu.

Większość lasów w Polsce występuje na słabych glebach piaszczystych i zabagnionych. Największy odsetek lasów występuje na Ziemi Lubuskiej i Pojezierzu Pomorskim i Mazurach. Dominującymi gatunkami w naszych lasach są drzewa szpilkowe – 81%, głównie sosna pospolita – 71%. Stan naszych lasów jest słaby, gdyż w warunkach ciągłego braku środków na te cele dokonano zaniedbań w ich ochronie i mimo obecnego wzrostu powierzchni leśnej wciąż ulega ona zmniejszaniu na 1 mieszkańca (obecnie wynosi ok. 0,23 ha (hektara)). Niekorzystną cechą naszych lasów jest dominacja drzew iglastych, gdyż są one bardziej narażone na różne inwazje szkodników, pożary i zanieczyszczenia
1 4 1
2009-12-08T21:33:21+01:00
Obszary leśne zmniejszają sie z powodu coraz większej wycinki drzew które potrzebne są do produkcji papieru dlatego organizuje się zbiórki makulatury . Wykorzystuje sie je do produkcji drzwi okien itd. Używa się nadal drewna jako surowca energetycznego. Niektóre lasy są karczowane aby powstały osiedla mieszkalne bądź fabryki. Władze zakładają parki narodowe, parki krajobrazowe w których jest zakazana wycinka drzew wszystko to aby chronić lasy schronienie dla wielu zwierząt i produkcja tlenu niezbędnego go życia ludzi .
1 5 1