Zad 1. znajdź liczbę "U" i "V" wiedząc, że:
liczba "U" jest o 5 większa od "V" a trzecia część
liczby "U" jest równa połowie liczby "V"

zad 2. zapisz i rozwiąż odpowiednie układy równań (to jest trójkąt równoboczny):
........../\
/_ _ \
lewy bok trójkąta 5y=5
prawy x=3y
dół 2x


zad 3.rozwiąż układ równań:

to jest cały przykład pod jedną klamrą:

( {3/5x +1/2y=2
{1/2(2x-y)=2 )


1

Odpowiedzi

2009-12-09T00:39:48+01:00
Zad.1
U-5=V
⅓U=½V /*6

U-V=5 /*(-2)
2U-3V=0

-2U+2V=-10
2U-3V=0

-V=-10
U=V+5

V=10
U=15


zad.2
rozwiązałam to zadanie, lecz te długości boków są sprzeczne z założeniem iż trójkąt jest równoboczny, z tych dł boków nawet trójkąta by się nie dało zbudować... jak co wyślij poprawiony temat zadania na priva to Ci to zrobię :)
5y=5 y=1
x=3y x=3
dół: 2x= 6

zad. 3
⅗x+½y=2 /*10
½(2x-y)=2 /*2

6x+5y=20
2x-y=4 /*(-3)

6x+5y=20
-6x+3y=-12

8y=8
y=1

6x+5=20
y=1

6x=15
y=1

x=2,5
y=1