1.Sposób rządzenia Rzeczpospolitej.
2.Przyczyny powstania Rzeczpospolitej.
3.Dlaczego powstała nowa epoka <Barok>?
4.Wymień cechy charakterystyczne Baroku w architekturze, malarstwie, muzyce, postawie życiowej, ubiorze.
<piszcie na TEMAT> ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T22:34:07+01:00
1.zły
2.przyczyną byli wrogowie-Krzyżacy
3.nowe myśli i rozbudzone uczucia religijne wpłynęły na rozwój nowego kierunku w sztuce-baroku
4.architektura-budowle charakteryzowały się na ogół wielkimi rozmiarami,zdobiono je bogato rzeźbami,malowidłami i płaskorzeźbami
OSTATNIO MIAŁAM TO NA HIŚCIE WIĘC TO JEST NA PEWNO DOBRZE