Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T23:04:45+01:00
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" 80 - polski związek zawodowy założony w 1989 przez działaczy Solidarności, nieakceptujących porozumienia Okrągłego Stołu i kwestionujących działania Lecha Wałęsy.
Na czele organizacji stanął Marian Jurczyk, w związku działalność podjęli też Seweryn Jaworski, Andrzej Gwiazda i Stanisław Kocjan. W 1990 rozpoczęto wydawanie tygodnika "Solidarność Szczecińska". W latach 90. w związku działało do 150 tys. członków, najwięcej na Pomorzu Zachodnim i Górnym Śląsku. Siedziba początkowo mieściła się w Szczecinie, od 1995 w Warszawie.
Związek od początku brał aktywny udział w życiu politycznym . W wyborach prezydenckich w 1990 poparł kandydaturę Leszka Moczulskiego. Rok później wystawił swoje listy wyborcze w 2 okręgach (posłem został Stanisław Kocjan), w 1993 jego przedstawiciele kandydowali z ramienia Koalicji dla Rzeczypospolitej Jana Olszewskiego.
W tym samym roku doszło do dwóch rozłamów - Daniel Podrzycki założył "Sierpień 80", Seweryn Jaworski niewielki Chrześcijański NSZZ "Solidarność" im. ks. Jerzego Popiełuszki. Kolejne rozłamy miały miejsce w następnych latach, z czego największy doprowadził do dwuwładzy wewnątrz organizacji, gdy część działaczy wybrała nowego przewodniczącego - Zbigniewa Półtoraka w miejsce Mariana Jurczyka. Ostatecznie prawa do nazwy zostały przyznane nowo wybranemu przewodniczącemu, a działacze związani z założycielem związku w 1996 doprowadzili do powstania Krajowego NSZZ Solidarność 80 (obecnie kierowanym przez Grzegorza Durskiego).
W 2003 z Solidarności 80 wyodrębnił się NSZZ Solidarność'80 Małopolska, który rok później współtworzył Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność'80 - Konfederacja (razem z KNSZZ Solidarność 80).
NSZZ Solidarność 80 pozostaje najliczniejszym spośród powstałych z pierwotnej struktury organizacji. Wchodzi w skład Forum Związków Zawodowych. Kieruje nią Bogdan Warzyński.

Związki zawodowe w Polsce mają szczególne miejsce wśród organizacji i stowarzyszeń społecznych, głównie ze względu na rolę jaką związek zawodowy "Solidarność" odegrał w przemianach społecznych i politycznych po 1980 roku.

* * *

Ruch związkowy w Polsce zaczął się intensywnie rozwijać dopiero po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. W okresie międzywojennym istniały w Polsce setki związków zawodowych, zróżnicowanych branżowo i politycznie. Tuż przed wybuchem II wojny światowej ruch związkowy w Polsce zaczął się radykalizować, wraz z rosnącymi wpływami Międzynarodówki Komunistycznej.

Po II wojnie światowej bogate tradycje polskiego ruchu związkowego zostały zdominowane przez ideologię komunistyczną i stały się częścią systemu totalitarnego. Związki zawodowe upaństwowiono i scentralizowano w fasadowej instytucji, Centralnej Radzie Związków Zawodowych.

Dopiero wybuch strajków na Wybrzeżu w roku 1980 całkowicie zmienił tę sytuację. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność", który wtedy powstał, był pierwszą niezależną organizacją związkową, działającą po II wojnie światowej w Polsce (i na całym obszarze Europy i Azji, objętym dominacją komunistyczną). Związek ten w krótkim czasie przekształcił się w olbrzymi ruch społeczny liczący blisko 10 mln członków, który doprowadził do rozkładu komunistycznego państwa i w konsekwencji do upadku ustroju totalitarnego w Polsce.

Obecnie dwie największe centrale związkowe to: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) z siedzibą w Warszawie i Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" (NSZZ "Solidarność") z Komisją Krajową w Gdańsku.
zczególną rolę w polskim ruchu związkowym odgrywają związki zawodowe rolników indywidualnych, chroniące interesy mieszkańców wsi i producentów rolnych. Podobnie jak rolnicy europejscy, również ich polscy koledzy preferują widowiskowe akcje protestacyjne, połączone z wysypywaniem produktów lub odpadów rolnych w miejscach publicznych, blokowanie dróg, autostrad i torów kolejowych.

Najważniejsze związki zawodowe reprezentujące rolników to Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych.

zczególną rolę w polskim ruchu związkowym odgrywają związki zawodowe rolników indywidualnych, chroniące interesy mieszkańców wsi i producentów rolnych. Podobnie jak rolnicy europejscy, również ich polscy koledzy preferują widowiskowe akcje protestacyjne, połączone z wysypywaniem produktów lub odpadów rolnych w miejscach publicznych, blokowanie dróg, autostrad i torów kolejowych.

Najważniejsze związki zawodowe reprezentujące rolników to Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych.