1)Co wywiera wieksze ciśnienie hydrostatyczne-słup wody o wysokości h1=1.5m czy słup rtęci o wysokości h2=10cm. Gęstośc wody p=1000kg/m^3, gęstośc rteci p=13 600kg/m^3.
2)Ile wynosi (w hPa) ciśnienie atmosferyczne, jeżeli barometr rtęciowy wskazuje h=748mmHg.Gęstośc rteci wynosi p=13 600kg/m^3
3)wodę o objętości V=1dm^3 wlewamy do naczynia w kształcie walca o srednicy 0,1m. Oblicz, jakie ciśnienie wywiera woda na dno naczynia? gestośc wody p=1000kg/m^3, a przyspieszenie ziemnskie g=9,8m/s^2

1

Odpowiedzi

2009-12-08T22:45:21+01:00
Zad.1.

P = δ * g * h

P₁ = 1000 kg/m³ * 9,8 m/s² * 1,5 m
P₁ = 14 700 Pa (pascali)

P₂ = 13 600kg/m³ * 9,8 m/s² * 0,1 m
P₂ = 13328 Pa
Odp. Większe ciśnienie wywiera woda.
3 3 3