Opisz za pomocą układu nierówności figurę geometryczną przedstawioną na poniższych rysunkach". Pierwsza figura, to prostokąt ABCD, o współrzędnych
A(-5;-2), B(4;-2), C(4;3), D(-5;3).
Przy punkcie D w układzie współrzędnych jest zamalowana kropka, a przy ABC nie jest zamalowana.I odcinek |AB| i |BC| jest przerywaną, a |CD| i |DA| ciągłą.
Prosze o szybka pomoc!!

1

Odpowiedzi

2009-12-08T22:37:02+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
-5 ≤ x < 4
-2 < y ≤ 3
14 2 14
bez żadnych obliczeń tak odrazu zapisać ?
Nie ma czego obliczać. Wszystkie dane do zapisania nierówności podane są jako współrzędne punktów. W zadaniu należy się wykazać wyłącznie rozumieniem układu współrzędnych.