Odpowiedzi

2009-12-08T21:44:37+01:00
W znanym tryptyku H. Memlinga "Sąd Ostateczny" widzimy Chrystusa, archanioła Michała, zbawionych ludzi oraz grzeszników. Z tego dzieła reprodukujemy fragment sceny strącenia w otchłań piekieł. Straszne postacie szatanów i lęk straconych przypominają sceny z "Piekła" Dantego. W obu dziełach szatan jest podobnie "srogi", prawie tak samo postępuje z grzesznikami-strącając ich. Memling zastosował groteskowy kontrast pomiędzy potęgą szatanów, a bezsilnością lecących postaci. Taki zabieg spowodował nasilenie grozy. Natomiast indywidualizacja poszczególnych postaci, dokładność rysunku nagich ciał, rozwiane włosy, wyraz przerażenia na twarzach, a wszystko to wprowadza atmosferę fatalizmu. Memlingowska wizja Sądu Ostatecznego, a w szczególności działalność szatanów ma przypomina nam o tym, że całe życie ziemskie zakończone zostanie konfrontacją dobra ze złem, dlatego też demony zła tak silnie oddziaływają i straszą.TRIUMF SZATANA

Obraz triumfu Szatana jest rezultatem zastosowania myśli ludzkiej i wiedzy dla osobistych zamiarów zawłaszczenia świata, wzbogacenia się i dyktatury. Jego potęga zdominowała świat. Depcze zdrowy rozsądek, podsyca wzniecane ludzką ręką pożary i zagładę wszystkiego, co człowiek stworzył dla swego szczęścia i radości. Jako reprezentant ludzkości uosabiający nihilizm, głupotę i zanik wiary stoi nad zwłokami samobójcy, który wcześniej zamordował swoje dzieci. Triumfalnie trzyma nogę na jego głowie i wskazuje na zamglone słońce, symbol upadku i

zaćmienia umysłu. Jednak oczywiste na pozór zwycięstwo Szatana nie jest ostateczne i decydujące, ponieważ matka pochylająca się w ruinach zniszczonego domostwa nad ciałem swego dziecka, wyczuła w nim ślad życia i jeszcze ma nadzieję ... . Triumf Diabła jest więc przedwczesny i jedynie chwilowy.

źródło : internet
2009-12-08T21:43:53+01:00
Wizerunek diabła zazwyczaj przedstawiony jest w motywach religijnych,np.kuszenie Jezusa.
W wielu kulturach diabeł w sztuce jest przedstawiony jako wąż który pełni funcję symbolu(kuszenia).W tej postaci diabeł był zazwyczaj przedstwainy w sztuce gotyckiej gdzie ogólnie zastanawiano się nad sensem Boga życia i piekła.
2009-12-08T21:45:19+01:00
Zdaniem człowieka ; diabeł ma różowawy kolor skóry. Połyka on człowieka, który bardzo nagrzeszył w swoim życiu, wystają mu tylko nogi. Szatan jest przygnębiony, smutny, ponieważ ma włożoną w swoją głowę wielką rybę.
Symbolizuje to kuszenie szłowieka przez szatana