Odpowiedzi

2009-12-08T22:44:50+01:00
1)

int main()
{
long int x, y;
int i,ile = 0;
int zmienna;

cout << "Podaj przedzial liczb <x,y>" << endl;
cout << "podaj wartosc x: ";
cin >> x;
cout<<"podaj wartosc y: ";
cin >> y;


if (x == y)
{
if (x == 1) ++ile;
}
else
{
if (x == 1) ++ile;
if (y == 1) ++ile;
}

for(i = x; i <=y ;i++)
{
zmienna=0;
for (int j = 2; j<=i;++j)
if ((i % j) == 0) ++zmienna;
if (zmienna == 1 )
++ile;
}

cout << " przedzial x y <" << x << "," << y << "> zawiera " << ile << " liczb pierwszych." << endl;

system("PAUSE");
return 0;
}

2)
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

char z,Z,t[20],*w;
int l;

main()
{ clrscr();
printf("Wprowadz ciag znakow: ");
scanf("%20s",t);
for(z='a',z='A';z<='z';z++,Z++)
{ for(l=0,w=t;*w;w++)
{ if(*w==z || *w==Z)
l++;
};
printf("\nZnakow %c jest %d",z,l);
};
return 0;
};<>
// Gdyby coś nie działało to pisz