Dwa walce mają taką samą wysokość. Promień podstawy jednego z nich jest o 50% większy od promienia podstawy drugiego walca. Oblicz stosunek objętości tych walców.


2. pole powierzchni całkowitej walca jest równe 40cm2, a jego wysokość jest równa 10cm2. Oblicz pole koła będącego podstawą tego walca.

2

Odpowiedzi

2009-12-09T11:05:10+01:00
1
V₁=πr²h
V₂=π(1,5r)²h

V₁/V₂=πr²h/π(1,5r)²h=r²/2,25r²=1/2,25
stosunek ten wynosi 1:2,25
5 3 5
2009-12-09T11:09:41+01:00
Zad.1] wysokosc walców =h,,,,r pierwszego walca=promień,,r drugiego walca 1,5r,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, v₁=πr²h,,,,v₂=π(1,5r)²h=2,25πh,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, stosunek objętosci=2,25r²πh:r²πh=2,25,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, zad.2]pole walca=pole podstawy+pole boczne,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Pc=πr²+2πrh,,,,,,,,40cm²=πr²+2πr×10cm,,,,,,,40=πr²+20πr,,,,, czyli pole podstawy=40-20πr
4 2 4