Odpowiedzi

2009-09-05T10:03:03+02:00
Przyrodę dzielimy na: -ożywioną (w jej skład wchodzą: ludzie, bakterie, rośliny, planety, Słońce, wszystkie żywe organizmy) - nie ożywioną (most, kamień, dom, piłka)


Definicja przyrody mówi że elementami przyrody jest tylko to co zostało stworzone bez pomocy człowieka więc dlaczego piszesz o jakiejś piłce 
2009-09-05T10:06:15+02:00
Do przyrody ozywionej zaliczamy wszystko to co sie rusza i oddycha. np. człowiek, zwierzęta, rosliny

do przyrody nie ożywionej zaliczamy wszystko co stworzył człowiek. np. powietrze, wodę, budynki drogi itp
Jak przyrodę mógł stworzyć człowiek? 
Ok
2009-09-05T10:12:07+02:00
Przyroda ożywiona to wszystko to co żyje czyli ludzie, zwierzęta, rośliny a przyroda nieożywiona to wszystko to co jest martwe np. powietrze, ziemia
PS. podałam przykłady związane z przyrodą
7 4 7