Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-08T21:58:45+01:00
Twórca - tworzyć
spóźnienie- spoźniać się
zamówić- złożyć zamówienie
wypróbować-
skrócić- skarać
wywóz- wywozić
przychód-
skrót- skracanie
włóczykij-
samochód-
ogólnodostępny- ogólna dostępność

1 4 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T22:04:32+01:00
Twór / ca - twór ( przyrostek)
s / póź / nienie - późno ( 2 formanty)
za / mówić - mówić ( przedrostek)
wy / próbować - próbować ( przedrostek)
skró / cić - skrót (przyrostek)
wy / wóz - wóz ( przedrostek)
przy / chód - chód ( przedrostek)
skrót - formant zerowy
włóczykij - włóczyć ( przyrostek)
samo / chód - chód ( przedrostek)
ogólnodostępny - dostępny ( przedrostek)
3 4 3