Jesteś na spotkaniu z posłem który reprezentuje pogląd, że podejmowanie decyzji w sejmie na zasadzie jednomyślności jest słuszniejsze od zasady większości głosów oto jego argumenty:
a) za moim jedynym głosem stoję nie tylko ja, lecz cała reszta szlachty, której wolę reprezentuję. Nie może więc głos posłów innych województw być mocniejszy od mego. Za nimi może szak stać znacznie mniej braci szlacheckiej.
b) Król rozdaje urzędy i oddaje w dzierżawę majątki państwowe, pozyskać może w ten sposób łatwo sługusów. Ci nie w interesie ogółu szlachty występować będą, lecz w interesie swego dobroczyńcy,a to godzi w wolność szlachecką - chlubę naszego państwa. Włądzy absolutnej w Rzeczypospolitej ni ja, ni moja dziatwa nie doczekają, chodźbym życie miał złożyć w ofierze.
c) Obce mocarstwa w sprawy wewnętrzne Rzeczypospolitej coraz częściej się wtrącają, obsypując przekupnych posłów bogactwami. Zawsze jednak znajdzie się jeden cnotliwy, który zerwie obrady, bowiem interes Rzeczypospolitej jako wielki patriota będzie miał na uwadze.
d) Godność poselską uważam za najwyższy zaszczyt. Zawsze kieruję się interesem państwa, a nie prywatną potrzebą. W przypadku więc, gdyby projekt uchwały konieczny był dla ojczyzny, dałbym się przekonać i nie sprzeciwiłbym się mu nawet gdybym miał odmienne zdanie. Podobnie jak ja myśli cała brać szlachecka, bowiem to my naród stanowimy.
polecenie: Przekonaj swojego rozmówcę, że nie ma racji. Podaj swoje argrumenty.

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-08T23:06:16+01:00
Nie moze bo to jest liberum veto
1 4 1