PROSZE O SZBKA ODPOWIEDZ TO BARDZO PILNE!!!
1 jaka polityke wobec podbitych narodow prowadzili persowie
2 jaka role pełniło pismo sw w judaizmie
3 naród wybrany to ... podaj inne nazwy
4 ułoz chronologicznie dzieje zydow do czasow djaspory
5 jak wygladały rzady oligarchow opisz na przykładzie sparty
6 jak wygladały rzady demokratyczne w atenach
7 filozofia czyli umiłowanie madrosc podaj przyklady odziaływania wzorców epoki hellenistycznej na inne cywilizacje i epoki
8 co okreslamy mianem epoki klasycznej ? klasyczny to..
9 jak wygladała wymiana miedzy kulturowa w obszarze bliskiego wschodu i grecji
10 jakie cechy ustroju polis greckich zostały upowszechnione w europie w dobie kolonizacji greckej
11 jakie greckie wzorce estetyczne aktualne były do konca XX w
12 czym rozni sie dzisiejsz demokracja od greckiej

1

Odpowiedzi

2009-12-09T18:18:57+01:00
Mam odpowieć na 6
strateg- zajmował się wojskiem, był strategiem na 1 rok
mógł zastać wcześniej zwalniony z stanowiska.
Rada Pięciuset-Jak sama nazwa wskazuje składała się z 500 osób, po 50 z każdej fyli. Byli oni wybierani w drodze losowania. Za swoja pracę otrzymywali wynagrodzenie.
Rada Pięciuset dzieliła się na dziesięć zespołów, które pełniły stałą służbę przez jedną z dziesięciu części roku. Codziennie drogą losowania wybierano przewodniczącego komisji ,który przez 24 godziny był jakby „głową państwa”. Pod jego opieką znajdowała się pieczęć państwowa i klucze do skarbca .Jeśli na dany dzień przypadało posiedzenie zgromadzenia ,przewodniczył jego obradom. Rada była organem doradczym, który opiniował ustawy, nadzorowała pracę urzędników oraz zajmowała się przygotowaniem polis do wojny.
Rada sądowa-Składały się z 6000 obywateli wybieranych w drodze losowania, spośród tych którzy ukończyli 30 lat i zgłosili swoja kandydaturę. Podzieleni byli na komplety sędziowskie.
Sprawowały kontrolę nad zgromadzeniem i radą.
Archtonów - było ich 9 ( sory ale nic więcej niewiem)
Aeropag- było ich 100, zajmowali się wyrzuceniem z miasta albo
egzekucją. ( to wszystko trochę ci pomorze mam nadzieje)