Ze zbioru (1,2,3,4,5,6,7) losujemy kolejno dwa razy po jednej cyfrze bez zawracania i tworzymy liczbę dwucyfrową, w której cyfrą dziesiątek jest pierwsza z wylosowanych cyfr. Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania:
a) liczby podzielnej przez 5
b) liczby parzystej

z góry bardzo dziękuję:)

2

Odpowiedzi

2009-12-08T22:08:29+01:00
A)________7_________=___________7________=0,013888888888%.....
............7!........................5040...................................... B) _______________15___________=0,029761904%......................
........................7!....................................................... A)z tych liczb możesz udzilić 7 liczb podzielnych przez 5 .7!to liczba możliwych kombinacji
B)możesz stworzyc 15 liczb podzielnych przez 2 a 7! to możliwośc ilosci kombinacji
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T22:26:18+01:00
N = 7*6 = 42- tyle jest liczb dwucyfrowych ,które można zapisać
za pomocą cyfr 1,2,3,4,5,6,7.
a)
A zdarzenie polegające na wylosowaniu liczby podzielnej przez 5
A ={15,25,35,45,65,75}
n(A) = 6
P(A) = n(A)/N = 6/42 = 1/7
b)
B - zdarzenie polegające na wylosowaniu liczby parzystej
n(B) = 18, bo
B ={12,14,16,24,26,32,34,36,42,46,52,54,56,62,64,72,74,76}
P(B) =n(B)/N = 18/42 =3/7
2 5 2