Epidemia grypy i zaburzeń układu oddechowego na Ukrainie osłabła w ciągu ostatnich dni - oświadczyły władze tego kraju. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) to potwierdza, ale nie wyklucza nowej fali zachorowań.
Generalnie na całym świecie spodziewamy się trzech fal: jednej teraz, drugiej w połowie zimy, w styczniu-lutym, a później trzeciej - powiedział. Nie wiadomo jednak, jak wirus będzie się rozwijał na Ukrainie.Koniec drogowych szarży Jacka Kurskiego. Eurodeputowany z PiS nie będzie już przekraczał dozwolonych prędkości, ponieważ nie będzie siadał za kierownicą. - Immunizowałem się na media i zatrudniłem kierowcę - przyznał w rozmowie z reporterem RMF FM Andrzejem Piedziewiczem.
Jednocześnie Jacek Kurski stwierdził, że za czyny innych osób nie odpowiada i nie ma pewności, że jego kierowca zawsze będzie jeździł zgodnie z przepisami.Iran oskarżył o szpiegostwo trójkę Amerykanów, którzy pod koniec lipca nielegalnie przekroczyli granicę tego kraju z Irakiem - poinformowała agencja IRNA, powołując się na źródła sądowe.
Cała trójka jest oskarżona o szpiegostwo. Śledztwo w tej sprawie trwa - powiedział prokurator generalny.Amerykanie, w wieku 27-31 lat, zdaniem ich rodzin przekroczyli granicę przypadkowo.Zgodnie z irańskim prawem za szpiegostwo grozi kara śmierci.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T06:43:24+01:00
Flu epidemic and of disorders of the respiratory system in the Ukraine weakened in the sequence of closing dates - authorities of this country declared. World Health Organization (WHO) it is confirming, but he isn't ruling the new wave of falling ill out. Generally worldwide we are expecting three waves: one now, second half winters, in the January-February, and then third - said. However it isn't obvious, how the virus will be unrolling in the Ukrain.

End road for rank of Jacek Kurski. Euro-deputy around PiS won't already be exceeding the speed limit, since he won't be sitting down behind the steering wheel. - I immunized oneself to media and I employed the driver - granted in the conversation with the RMF FM reporter by Andrzej Piedziewicz. Simultaneously Jacek Kurski stated that he wasn't responsible for acts of other persons and he isn't sure that his driver will always go in due course.

Iran accused the three of Americans which up to the end of July illegally crossed the border of this country with Iraq of the espionage - an agency informed IRNA, citing court sources. The entire threesome is accused of the espionage. The investigation in this matter lasts - a generalny.Amerykanie prosecutor said, in century 27 - 31 years, according to their crossed families border by chance. Pursuant to the Iranian law the espionage is carrying the capital punishment.