Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T23:01:51+01:00
Istnieje grupa chorób (np. ospa), na które choruje się tylko raz w życiu. Powszechnie znany jest zwyczaj braku ochrony dzieci przed tymi właśnie chorobami. Przebyta w dzieciń-stwie choroba już nigdy nie wystąpi przyszłym życiu człowieka – zjawisko to określane jest mianem odporności nabytej. Należy jednak wiedzieć, że ‘przejście’ przez jedna chorobę z tej grupy (np. ospę) nie gwarantuje nie wystąpienia w przyszłości innej choroby z tej grupy (np. odry). Związane jest to z wytwarzaniem przez organizm swoistych białek - przeciwciał. Są wytwarzane przez cytoplazmę komórek podobnych do limfocytów i występujących w śle-dzionie, węzłach limfatycznych i ścianach przewodu pokarmowego. Zostają one uwolnione do krwi i płynów tkankowych po stwierdzeniu obecności w organizmie antygenu (obcego białka).Przeciwciało reaguje swoiście z jego antygenem, po przez jego zniszczenie lub neutra-lizację i w ten sposób organizm zostaje obroniony przed skutkami działania antygenu.
2009-12-08T23:14:39+01:00
Otóż każda z chorób ma wiele odmian, z których każda wywoływana jest przez wirus o nieznacznie zmienionej strukturze antygenu. Sam katar może być wywoływany poprzez ponad 100 wirusów. Ich odmiany ciągle ewoluują w wyniku częstych mutacji, które powodują zmiany struktury antygenów na ich powierzchni. Nawet niewielka zmiana może udaremnić rozpoznanie antygenu przez komórki pamięci. Ponieważ układ odpornościowy tak funkcjonuje, że nawet nieznacznie zmieniony antygen traktowany jest jako nowe wyzwanie.