1. Ile wody słodkiej można uzyskać 21t wody mineralnej zawierajacej 4 % rozpuszczanych w niej soli mineralnych ?
2. Zatrutemu białym fosforem podaje sie roztwor siarczanu miedzi w ktorym 1dm <szescienny> zawiera 10g tego zwiazku. Oblicz Cp tego roztworu przyjmujac ze jego gestosc wynosi ok. 1g/cm <szescienny>

1

Odpowiedzi

2009-12-08T23:11:55+01:00
Ms=4%
mw=96%
mw=mr*96%/100%=21t*96/100=20,16t
2. m=V*ρ=1dm³*1g/cm³=1000cm³*1g/cm³=1000g
cp=ms*100%/mr=10g*100%/1000g=1%