13.W miarę wzrostu liczby atomowej w ukł. okresowym energia jonizacji:
w grupach w okresach
A. rośnie rośnie
B. maleje maleje
C. rośnie maleje
D. maleje. Rośnie
14.Podczas przemiany b z jądra węgla- 14 powstaje:
A. azot –15, B. Bor- 14, C. Azot- 14, D. Węgiel-13


15.Związki o wiązaniach kowalencyjnych są:
A.łatwo rozpuszczalne w wodzie, a ich roztwory wodne przewodzą prąd elektryczny,
B.trudno rozpuszczalne w wodzie, a ich roztwory wodne nie przewodzą prądu elektrycznego,
C.łatwo rozpuszczalne w wodzie, a ich roztwory wodne nie przewodzą prądu elektrycznego,
D.wyłącznie gazami.
20.Pewien pierwiastek tworzy związki: X2O5, X2O3, których roztwory wodne wykazują pH<7.
Pierwiastkiem X jest : A – azot, B – beryl, C – siarka, D –glin.


Błagam o rozwiazanie,pilne .z góry wielkie dzieki:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T22:27:04+01:00
D
C
D
A

Szkoła chemiczna Wrocław:) pozdrawiam...