1. Oblicz objętość prawidłowego ostrosłupa czworokątnego, w którym krawędź boczna jest nachylona pod kątem 60*

2. Podstawą ostrosłupa jest trójkąt równoram., którego podstawa jest równa 12, a ramię 10. Każda podstawa nachylona jest pod kątem 40*. Obl. V ostrosłupa.

3. Obl. pole przekroju osiowego walca wiedząc, że przekątna tego przekroju jest równa 10, a pole powierzchni bocznej jest równe 48 pi.

4. Kwadrat o boku długości a , obraca się dookoła jednego z boków. Obl Pole powierzchni bocznej, całkowitej i V powstałej bryły.

5. pole powierzchni bocznej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego o wysokości h i kącie płaskim przy wierzchołku .

6. Przekątna prostopadłościanu ma długość d i nachylona jest do podstawy pod kątem alfa, a do jednej ze ścian bocznych beta. Oblicz V prostopadłościanu.

Ps. Najbardziej zależy mi na 4 ostatnich zadaniach, są one na czwartek !! Z góry dziękuję

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T22:24:33+01:00
Zadanie 4
Pb= 2πr*H
Pb= 2πa*a
Pb=2πa² = 2a²π

Pc= 2πr(r+H) = 2πa(a+H) = 2πa²+aH

V=πr²*H = Ha²π