Odpowiedzi

2009-12-08T22:41:08+01:00
Porównaj liczbę moli cząsteczek zawartą w 10g PbCO3, liczbę moli cząsteczek zawartych w 10g Na2Co3 i liczbę moli cząsteczek zawartych w 20 g Al2(So4)3

obliczam masę poszczególnych związków:

M PbCO3 = 207 + 12 + 3 * 16 = 267 g
M Na2CO3 = 2 * 23 + 12 + 3 * 16 = 106 g
M Al2(SO4)3 = 2 * 27 + 3 * 32 + 12 * 16 = 342 g

PbCO3

267 g - 1 mol
10 g - x moli

x = 0,038 = 0,04 moli

Na2CO3

106 g - 1 mol
10 g - x moli

x =0,09 moli

Al2(SO4)3

342 g - 1 mol
20 g - x moli

x = 0,0589 = 0,06 moli