Odpowiedzi

2009-12-09T07:38:22+01:00
- Zasadę państwa prawa
- Zasadę praworządności
- Zasadę pogłębiania zaufania obywateli
- Zasadę informowania stron
- Zasadę uczestnictwa stron w postępowaniu
- Zasadę wyjaśniania przesłanek załatwienia sprawy
- Zasadę szybkości postępowania
- Zasadę nakłaniania do ugody
- Zasadę pisemności postępowania
- Zasadę dwuinstancyjności postępowania
- Zasadę trwałości ostatecznych decyzji administracyjnych i sądowej kontroli.
Niektóre z zasad są sformułowane kategorycznie, inne natomiast mają formę określającą dopuszczanie wyjątków (np. zasada pisemności, zasada uczestnictwa stron w postępowaniu).

chyba o to chodzi
38 4 38