C++ Codeblocks
Sumowanie liczb.
Napisz program wczytujący liczby ze standardowego wejścia i obliczający ich sumę. Liczby wczytywane są kolejno. Ich liczba nie jest znana, wiadomo że wczytywanie zostanie przerwane gdy zostanie wczytana liczba ujemna, liczba 1001 lub liczba 2009. Wypisz ile wczytano liczb (wraz z liczbą kończącą wczytywanie) oraz ich sumę.

Wejście:

1
4
5
-100

Wyjście:

4
-90

UWAGA: przesłany plik *.cpp musi zawierać własne komentarze opisujące znaczenie poszczególnych bloków programu. Komentarze te mają wyjaśniać, w jaki sposób rozwiązujesz dane zadanie.

// to jest komentarz - nie uzywaj w nim polskich znakow diakrytycznych

Program nie wypisuje żadnych komunikatów wejścia-wyjścia, nie zatrzymuje się w oczekiwaniu na żadną interakcję, jedynie: dane-wynik. Nie używaj więc instrukcji np. "pause", nie stosuj zewnętrznych bibliotek, nie wprowadzaj komunikatów w stylu "Podaj liczbę" itp.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T00:20:59+01:00
Napisane w codeblocks i przetestowane (z użyciem kompilatora GCC)

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int liczba, suma=0;
for (int i=1;true;i++){ //petla liczy ile podanych liczb

cin>>liczba; //przypisanie liczby
suma+=liczba; //zsumowanie
if((liczba<0)||(liczba==1001)||(liczba==2009)){ //jeśli liczba ujemna, 1001 lub //2009 wyswietl
cout<<i<<endl<<suma; // ile liczb i sume
break; //przerwij pętle
}
}
return 0;
}

Następnym razem za tylko 10ptk. nie będę się fatygował.
2 5 2