Odpowiedzi

2009-12-08T22:40:45+01:00
Ms=25g
ma=125g
mr=ms+ma=25g+125g=150g
cp=ms*100%/mr=25g*100%/150g=16,7%
2009-12-08T22:41:59+01:00
M(s)=25g
m(rozp)=125g
m(r)=m(s)+m(rozp)=25+125=150g

z proporcji /na krzyz/:
150g r - 100%
25g s - x%
x=16,67% - c(p)
2009-12-08T22:42:01+01:00
Dane:
ms - 25g
mw - 125g
Szukane:
mr -?
Cp- ?
Wzor:
mr = ms+mw
Cp= (ms/mw) • 100%

mr= 125g + 25g = 150g
Cp= (25/150) • 100% = 16 2/3 %
odp: Stężenie procentowe tego związku wynosi 16 i 2/3 procenta.