Przetłumacz to:
Madonna Talks About Dance-Off With Gaga

A dance-off between Madonna and Lady Gaga would be one of the more exhilarating events to take place in the world of pop music — and according to Madge herself, it actually went down a couple of weeks back. Unfortunately, there's apparently no video available, but Madonna described it to British morning TV show GMTV.

"We had a party in New York a couple of weeks ago for my manager [Guy Oseary]," she told host Ben Shepard. "It was for his birthday and Lady Gaga was there and the DJ basically did a sort of a dance-off. The DJ would play one of her songs and then he would play one of mine and we both danced together in the middle and all of my dancers were around us. We just took turns dancing, too. I would dance to her song and sing all the words and she did the same to me. It was really fun."

The dance floor extravaganza wouldn't be the first time the two got together for a little friendly competition. The singers performed in a sketch together on "Saturday Night Live" back in October. They appeared during the "Deep House Dish" segment, a disco-based talk show. The pair could have staged a pop-and-lock throwdown recently, as Gaga was also in the U.K. singing for the Queen.

Dam na 100 % najlepszą odpowiedź.

1

Odpowiedzi

2009-12-08T23:19:38+01:00
Madonna Rozmowy O Tańcu - Z Gaga

Taneczny - poza między Madonną i Lady Gage byłby jednym z radośniejszych wydarzeń, by mieć miejsce w świecie muzyki puknięcia — i samego według Madge, to właściwie poszło w dół kilka tygodni. Niestety, nie ma widocznie żadnego wideo uchwytnego, ale Madonna opisała to do brytyjskiego pokazu rana TV GMTV.

" Mieliśmy przyjęcie w Nowym Jorku kilku tygodnie temu dla mój kierownik [Guy'a Oseary]," ona powiedziała gospodarza Ben Shepard. "To było dla jego urodzin i Lady Gaga był tam i DJ zasadniczo zrobił rodzaj tanecznego -. DJ zagrałby jednego jej piosenek i wtedy on zagrałby jednego z mojego i nas zarówno potańczony razem w środku i wszystko moi tancerze było dookoła nas. Tylko wzięliśmy taniec zwrotów także. Tańczę do jej piosenki i zaśpiewam wszystkie słowa i ona zrobiła to sam do mnie. To była naprawdę zabawa."

Taneczna fantazja podłogi nie byłaby pierwszym razem, który dwa zebrały się razem dla małej przyjaznej konkurencji. Piosenkarze zagrali w szkicu razem dalej "soboty Nocnej Na żywo" z powrotem w październiku. Oni ukazali się podczas "Głębokie Danie Domu" segmentu, dyskoteki - oparłeś pokaz rozmowy. Para mogłaby wystawić z hukiem - i - zlokalizowany ostatnio, jako Gaga był też w śpiewie K. U. dla Królowej.