W pewnym gimnazjum są trzy klasy trzecie.W klasie IIIa jest 16 chłopców i stanowią oni 50%tej klasy,w klasie IIIb jest chłopców 7 i stanowią oni 25% tej klasy,a w klasie IIIc jest 12 chłopców i stanowią oni 48% tej klasy.Jaki procent uczniów tej klas trzecich stanowią dziewczęta?

1

Odpowiedzi

2009-12-08T23:11:07+01:00
3a

16=50% 32=100% 32-16=16 -liczba dziewczyn w 3a


3b

7=25% 28=100% 28-7=21 - liczba dziewczyn w 3b

3c 12=48% 25=100% 25-12=13 - liczba dziewczyn w 3c

12------------48%
x-------------100%

12x100/48=25

32+28+25=85 - ilosc uczniow klas 3
16+21+13=50 - ilosc dziewczyn klas 3

85----------100%
50------------x

50x100/85=58,8