Napisz równania reakcji chemicznych:
a) monochlorowanie etanu w obecności światła
b) nitrowanie benzenu
c) katalityczne przyłaczenie wody do etynu
d) kontrolowane odwodornienie propanu
e) reakcja Wurtza dla chloroetanu
f) reakcja podstawienia (substytucji) dowolnego alkanu
g)calkowite spalenie heksanu
h)polspalenie acetylenu
i)spalenie niecalkowite etylenu
j)otrzymanie gazu syntezowego z metanu

1

Odpowiedzi

2013-02-05T12:08:52+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

a) C2H6 + Cl2 --UV--> C2H5Cl + HCl
b) C6H6 + HNO3 --H2SO4--> C6H5NO2 + H2O
c) CH≡CH + H2O --H2SO4/HgSO4--> CH3CHO
d) C3H8 --kat--> C3H6 + H2
e) 2C2H5Cl + 2Na ---> C4H10 + 2NaCl
f) CH4 + Cl2--UV--> CH3Cl + HCl
g) 2C6H14 + 19 O2 ---> 12CO2 + 14H2O
h) 2C2H2 + 3 O2 ---> 4CO + 2H2O
i) C2H4 + O2 ---> 2C + 2H2O
j) 2CH4 + O2 ---> 2CO + 4H2

1 5 1