Zad.1
Oblicz:
a) 4/3-(3/4)⁻¹:(-1,2)²
b)(49/36)⁻²+8²/³+(√16)⁻¹-(27¹/²)⁰
c) 81¹/²+2-32³/⁵+32⁻¹/⁵

Zad.2.
Oblicz wartość wyrażenia:
a) I4-√7I - I1-3√7I
b) log√2⁸-log√2² to √2 to index dolny
c) log₃⁵⁴+log₃¹' ⁵ ta liczba 1' 5 to jest 1,5

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T01:02:24+01:00
Zad.1
Oblicz:
a) 4/3-(3/4)⁻¹:(-1,2)²=4/3- 4/3:1,44=4/3-4/3*100/144=
4/3-25/36=48/36-25/36=23/36
b)(49/36)⁻²+8²/³+(√16)⁻¹-(27¹/²)⁰=(36/49)²+∛8²+1=1296/2401 +5=
5 i 1296/2401
c) 81¹/²+2-32³/⁵+32⁻¹/⁵=9+2-8+1/2=3.5

Zad.2.
Oblicz wartość wyrażenia:
a) I4-√7I - I1-3√7I=4-√7-(3√7-1)=4-√7-3√7+1=5-4√7
b) log√2⁸-log√2² to √2 =log√2 (√2²)³ - log√2( √2²) =log√2 √2⁶- log√2 √2² =
6-2=4
c) log₃⁵⁴+log₃¹' ⁵ =log₃(54*1,5)=log₃81=log₃ 3⁴=4