C++ Codeblocks
Układ współrzędnych.
Wczytuj ze standardowego wejścia pary liczb x, y będące współrzędnymi punktów w układzie współrzędnych. Liczby x i y są liczbami całkowitymi z zakresu [-100,100]. Wczytywanie zakończ gdy podana zostanie liczba leżąca na jednej z osi układu współrzędnych (x=0 lub y=0). Oblicz ile z tych punktów znajduje się w I (x>0 i y>0) i III (x<0 i y<0) ćwiartce układu współrzędnych.Wejście:
1 3
-1 3
2 -3
3 5
-100 -100
-1 0
Wyjście
3
UWAGA: przesłany plik *.cpp musi zawierać własne komentarze opisujące znaczenie poszczególnych bloków programu. Komentarze te mają tłumaczyć w jaki sposób rozwiązujesz dane zadanie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T18:11:22+01:00
Int x,y,i,j;
i=0;
j=0;
do{
cout<<"podaj pierwsza wspolrzedna"<<endl;
cin>>x;
cout<<"podaj druga wspolrzedna"<<endl;
cin>>y;
if(x>0&& y>0)
i++; //punkt lezy w I cwiartce
if(x<0&& y<0)
j++; //punkt lezy w III cwiartce

}while(x!=0&& y!=0)
cout<<" w I cwiartce lezy"<<i<<"punktow"<<endl;
cout<<"w III cwiartce lezy "<<j<<"punktow"<<endl;
1 5 1