Odpowiedzi

2012-09-17T14:57:06+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

ALKAN - węglowodór nasycony o wzorze ogólnym CnH2n+2, gdzie n oznacza liczbę atomów węgla. Podaję Ci tylko pierwsze 10 alkanów.

CH4 - metan

C2H6 - etan

C3H8 - propan

C4H10 - butan

C5H12 - pentan

C6H14 - heksan

C7H16 - heptan

C8H18 - oktan

C9H20 - nonan

C10H22 - dekan