Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-09T10:14:52+01:00
Celem doświadczenia jest znalezienie zależności położenia od czasu w spadku swobodnym. W przeprowadzonym doświadczeniu wykorzystano układ pomiarowy składający się z bramek czasowych (elektromagnes połączony ze stoperem), metalowej kulki, miarki.
załącznik-
y(x)=b*x^2+c*x+d
r(t)=a*t^2/2+Vo*t+ro
czyli:
b=a/2
c=Vo
d=ro
dzie: a - przyspieszenie ruchu; Vo - prędkość początkowa; ro - położenie początkowe.
Kolejne doświadczenie do samodzielnego wykonania dotyczy badania wielkości zależnych (kwadratowo). Może to być np. badanie zależności położenia od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym (koła Maxwella) i jednostajnie opóźnionym (wyciek wody z pipety miarowej).
spos.2.
1czas [s]
położenie [m] 0,155 - 0,15 - 0,16
przyspieszenie [m/s²] 0,046 - 0,042 - 0,043
droga przebyta w kolejnych odstępach czasu [m] 0,155 - 0,15 - 0,16
2czas [s]
położenie [m] 0,485 - 0,42 - 0,44
przyspieszenie [m/s²] 0,046 - 0,042 - 0,043
droga przebyta w kolejnych odstępach czasu [m] 0,33 - 0,27 - 0,28
3czas [s]
położenie [m] 0,83 0,75 - 0,78
przyspieszenie [m/s²] 0,046 - 0,042 - 0,043
droga przebyta w kolejnych odstępach czasu [m] 0,345 - 0,33 - 0,34
Obliczyliśmy wartość przyspieszenia ze wzoru a=2s/t2.
Przyspieszenie średnie wynosi 0,044 m/s2
Niepewność maksymalna ma wartość 0,002 m/s2
Kulka w trakcie ruchu w każdej kolejnej sekundzie zwiększa swoją prędkość, przyspieszenie ma wartość stałą, zatem jest to ruch jednostajnie przyspieszony.
Zatem przyspieszenie kulki wynosi 0,044 m/s2 ± 0,002 m/s2nr pomiaru
czas [s]

położenie [m]

przyspieszenie [m/s²]
droga przebyta w kolejnych odstępach czasu [m]1 1 1