Odpowiedzi

2009-12-09T10:42:57+01:00
Kultura polska w latach 1918-1939 w okresie odrodzenia niepodległego państwa bardzo się rozwinęła. Zyskała opiekę państwa,rząd wspierał oświatę, rozwój nauk,i sztuki. Utworzono wiele placówek mających na celu rozpowszechnianie kultury m.in. Polskie Radio,Bibliotekę Narodową, otworzono Polską Akademię Literatury. Utworzono wiele instytutów i ośrodków szkolnictwa wyższego znajdujące się w Warszawie,Krakowie Wilnie, Lwowie, Poznaniu i innych większych miastach.Wielu Polaków przyczyniło się do znaczących odkryć w medycynie,matematyce i historii.
Najważniejszą sprawą w odrodzonej Rzeczypospolitej było odnowienie zasad panujących w szkolnictwie. Ustalono, że dzieci między 7 a 14 rokiem życia mają obowiązek uczęszczania do szkoły .
Również w tym okresie powstało wiele placówek odpowiedzialnych za rozwój literatury i sztuki. Wydawano wtedy wiele czasopism,w których prezentowano style literackie,nowo powstałych grup. Rozwinęło się też malarstwo,wiele prac pokazywano poza granicami państwa. W 1930 roku powstało pierwsze Muzeum Sztuki w Łodzi.
Odzyskanie niepodległości przez Polskę i zmienione warunki polityczne wpłynęły na rozwój kultury i artystyczne odzwierciedlenie w sztuce.Literatura i sztuka podtrzymywała w narodzie wiarę na lepszą przyszłość ,wskazywała drogę ku wolności.W II Rzeczypospolitej symbolami często występującymi w sztuce jest biały orzeł ,który wzbija się do lotu, Polonia która wychodzi z grobu i rozrywa pęta lub jako bohater Józef Piłsudski i legioniści.
w LL Rzeczypospolitej także literatura miała swoje osiągnięcia i w niej miały oddźwięk najważniejsze wydarzenia tego okresu.Mimo trudnych warunków politycznych ,literatura rozwijała się bardzo dynamicznie.Powstało wtedy nie jedno arcydzieło.Był to bujny rozwój powieści psychologicznej, powieści epickiej.Pojawiać się zaczęły utwory o mocno zarysowanej problematyce polityczno-społecznej , w której do głosu dochodziły masy chłopskie i robotnicze.Była także grupa poetów awangardowych,którzy nie pozostali obojętni wobec rzeczywistości.Reagowali na nią w swych wierszach,poematach ,opowiadaniach i powieściach.w tym okresie działała grupa "Skamander",którą tworzyło 5 poetów :J. Tuwim, J. Lechoń, A. Słonimski, K. Wierzyński i J. Iwaszkiewicz.W programie skamandrytów akcentowano potrzebę związku poezji z teraźniejszością, uchwycenia całej różnorodności i biologicznej bujności życia.
Do wielkich talentów tego okresu należeli : Stefan Żeromski,Władysław Reymont,Julian Tuwim,Leopold Staff, Władysław Broniewski, Maria Dąbrowska, Stanisław Ignacy Iwaszkiewicz, Antoni Słonimski.
Podsumowując ,można stwierdzić, że okres międzywojenny bardzo rozwinął polską kulturę.